Particuliere ZorgIn samenwerking met 5 Sterren Zorg biedt Vlindervrije Zorg particuliere Zorg

5 Sterren Zorg is gespecialiseerd in particuliere zorg in de thuissituatie. Wij bieden particuliere zorg aan in de regio Zaanstreek- Waterland, Amsterdam en 't Gooi.

Het voordeel van 5 Sterren Zorg is dat wij geen wachtlijsten hebben. Five Star Care bemiddelen voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Heeft u zorg nodig, dan kunnen wij dat op korte termijn voor u verzorgen.

Wegbrengen monsters naar ziekenhuis of huisarts
Kunt u niet langer zelfstandig een monster (bijvoorbeeld opvang urine) naar de huisarts of het ziekenhuis brengen, dan kunt u gebruik maken van de diensten van 5 Sterren Zorg. Wij halen in overleg het monster bij u op en geven dit af bij de betreffende organisatie.

Verpleegkundig Consult

Tijdens het consult wordt er een verpleegkundige diagnose vastgesteld. De verpleegkundige doet een volledige screening op gebied van vitale functie's en ondervoeding, daarnaast wordt er een risicoanalyse ingevuld. Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding en de risicofactoren voor ondervoeding is essentieel. Opsporing en interventie in de thuissituatie en vroeg in het ziekteproces, kan ervoor zorgen dat de ernst van de ondervoeding beperkt blijft en consequenties voor de zorgcomplexiteit en zorgbehoefte ook beperkt blijven.
Na het gesprek zal de Verpleegkundige u direct mondeling een toelichting geven. Binnen een week na het consult krijgt u ook een schriftelijk advies thuisgestuurd.

Mochten er naar aanleiding van de verpleegkundige diagnose verdere stappen ondernomen moeten worden, dan kan de verpleegkundige u hier in adviseren. Indien wenselijk kan er een vervolg afspraak gemaakt worden voor verdere ondersteuning.

Slaapnacht/ Waaknacht

Een reden voor het inschakelen van een slaap- of waaknacht kan zijn dat u of uw mantelzorger liever niet meer alleen de nachten doorbrengt of dat u of uw mantelzorgers het niet meer verantwoord vinden om u alleen thuis te laten slapen. Bijvoorbeeld in geval van dementie. Vlindervrije Zorg biedt slaap- of waaknachten. Het betreft hier een blok van 8 uur met een uitloop tot 10 uur indien nodig.

 

12 tot 24 uurs diensten

Net dat beetje meer nodig?

Vlindervrije Zorg biedt permanente zorg aan huis, 24 uur per dag. Voor onze langdurige uren werken wij met deskundige flexibele zelfstandig ondernemers. Omdat wij met zelfstandig ondernemers werken, kunnen wij deze diensten aanbieden. Wij bieden zorg op maat, waardoor u verzekerd bent van een optimale aansluiting bij uw eisen en wensen.

Er zijn verschillende redenen voor het inschakelen van 24 uurs zorg, bijvoorbeeld

  • in afwachting zijn van een plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis (overbruggingsperiode)
  • bij zelfstandig willen blijven wonen, maar u heeft professionele ondersteuning nodig (bijvoorbeeld bij beademingszorg)
  • de laatste levensfase in gaan en de wens hebben om thuis te sterven (palliatieve zorg)

Zorg van Vlindervrije Zorg is een alternatief voor een overplaatsing naar een verzorgings- of verpleeghuis.

Vraag een consultatiegesprek aan met één van onze toegewijde medewerkers om te kijken of wij u of uw dierbaren kunnen helpen