Klachtenregeling


 

Klachtenregeling

Klachten en meldingen

Vlindervrije Zorg ziet klachten als een gratis advies. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar klachten kenbaar kan maken zodat de tevredenheid herstelt wordt.

Het heeft onze voorkeur dat u de klacht eerst bespreekt met uw zorgverlener om te kijken of u samen de klacht op kunt heffen.
Wanneer u er niet uitkomt met de zorgverlener kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige.

U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen via 085-4013590 of een mail te sturen naar info@vlindervrijezorg.nl

Onze organisatie heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht indienen. De klachtenfunctionaris heeft als taak om te bemiddelen tussen u en de organisatie.

Hoe kunt u uw klacht kenbaar maken?

U kunt de brief uit uw informatiemap gebruiken om in te vullen en opsturen naar zorgadministratie@vlindervrijezorg.nl of via de post versturen naar

Vlindervrije Zorg
t.a.v. klachtenfunctionaris
Noordeinde 54C
1121AE Landsmeer

De klachtenfuncrionaris benadert u naar aanleiding van uw klacht. samen met de klachtenfunctionaris bepaalt u de vervolgstappen. Komt u er niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing dan kunt u naar de klachtencommissie.

Klachtencommissie Vlindervrije Zorg BV
t.a.v. mevrouw M. Kool, ambtelijk secretaris
Molenstraat 30
4201 CX GORINCHEM

De geschillencommissie geeft een bindend advies.