Zorgbrede governance code


In het bestuursreglement zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (RvC), het bestuur (RvB) en die van de Algemene vergadering van Aandeelhouders AvA, Het dient ter aanvulling op de statuten. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap zullen recht en statuten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met het Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.

Vlindervrije Zorg heeft de Zorgbrede Governance Code geïmplementeerd. De bestuurder en toezichthouders onderschrijven de sectorcode, zoals expliciet opgenomen in de statuten en verwoord in het Bestuursreglement. Hierdoor wordt tevens voldaan aan de eisen van de WTZi die regels stelt ten aanzien van goed bestuur in de zorg. De code zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en, als gevolg daarvan, tot professionalisering van het bestuur, toezicht en het samenspel tussen beiden. Daarom wordt één keer per jaar gesproken over hun functioneren. De code biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor zowel de eigen reflectie en correctie als voor de beoordeling door anderen.

 o5oobbfvrxw.png

Vlindervrije Zorg


Noordeinde 54C
1121 AE
Landsmeer
085-4013590
MAILADRES
www.vlindervrijezorg.nl

 

 

Over ons


Samen met u gaan wij voor het hoogt haalbare comfort in zorg.

Vragen en opmerkingen


Neem contact op met Vlindervrije Zorg