Missie en Visie


Missie

Vlindervrije Zorg is een thuiszorgorganisatie in de regio Landsmeer, Oostzaan, Purmerend en Almere.

De primaire functie van Vlindervrije Zorg is een ieder vanaf 18 jaar met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behouden van hun zelfstandigheid. Daarmee hebben en behouden ze autonomie.

Dit doen wij door middel van nauwe samenwerking met zorgvrager en/of mantelzorger en ketenpartners, waarin wij de mensen in hun eigen kracht zetten of nieuwe mogelijkheden laten ontdekken

Visie

"Samen werken aan comfort in uw thuissituatie"

Vlindervrije Zorg is te gast in het leven en de leef- en woonomgeving van de zorgvrager. Dit betekent dat wij goed luitsteren naar de zorgvraag/ behoefte van de zorgvrager.

We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. De meeste zorgvragers kunnen heel goed aangeven wat hun wensen zijn omtrent de zorg. We laten de zorgvrager zelf de regie voeren en waar dat niet kan of lukt stellen we ons proactief op.

We bieden doelmatige zorg opdat de zorgvrager zo lang als mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Strategie

Vlindervrije Zorg wil vanuit een stevige basis verder kunnen groeien en innoveren door vanuit het klein te blijven denken en handelen, haar visie op zowel beleidsniveau als uitvoerend niveau te toetsen, bijstellen en bekrachtigen.


Vlindervrije Zorg streeft ernaar om financiële duurzaamheid te combineren met een duurzaam maatschappelijk rendement. Vlindervrije Zorg verbreedt haar zorgaabod, opdat meerzijdige financiering en maatschappelijk rendement toeneemt
 

Kernwaarden

Proactief, Bewogenheid en Zorgzaamheid