Palliatief terminale zorg


 

Palliatief terminale zorg

Een indicatie voor palliatief terminale zorg (PTZ) wordt afgegeven door de wijkverpleegkundige als de behandeld (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting van de zorgvrager minder dan 3 maanden is.

De indicatie wordt afgegeven voor 13 weken. Mocht de palliatief terminale fase langer duren dan 13 weken, zal er in overleg met behandeld (huis)arts opnieuw een indicatie plaatsvinden.

Wilt u uw laatste levensfase thuis doorbrengen, dan is dat mogelijk. U komt ook in aanmerking voor vergoeding als u kiest om thuis te blijven. Onze zorgverleners staan voor u klaar in deze moeilijke tijden.

Vlindervrije Zorg levert deze zorg via Zorg in Natura (zorgverzekering polis), particuliere zorg en het PGB.