Cliëntenraad


 

Een cliëntenraad wordt ingesteld door de betreffende zorgorganisatie. Ook Vlindervrije Zorg heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een cliëntenraad Thuiszorg in het leven geroepen.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Vlindervrije Zorg. Directeuren bezoeken met regelmaat en op verzoek de cliënten raadsvergaderingen. De cliëntenraad Thuiszorg volgt het beleid van Vlindervrije Zorg op de voet en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Vlindervrije Zorg.

Wat doet de cliëntenraad Thuiszorg niet?

De cliëntenraad Thuiszorg behartigt uw belangen, maar zij is geen klachtencommissie.

Wie zitten er in de cliëntenraad Thuiszorg?

De cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit minimaal 3 leden. De raad komt bijeen in een vooraf afgesproken locatie, beschikbaar gesteld door de organisatie. Zij probeert een afspiegeling te zijn van de aan de zorg gerelateerde groeperingen in onze samenleving.

Hoe werkt de cliëntenraad Thuiszorg?

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert elke kwartaal. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door een secretaresse van “Vlindervrije Zorg”. Regelmatig bezoekt de directie van Vlindervrije Zorg de maandelijkse bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers van “Vlindervrije Zorg” aan om projecten toe te lichten. De werkwijze is gericht op investeren in wederzijds vertrouwen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor inlichtingen, op- en aanmerkingen kunt u ons:

  • Schrijven: De secretaris van de cliëntenraad Thuiszorg via Cliëntenraad, Noordeinde 54C, 1121AE.
  • Mailen: MAILADRES

De raad laat zich graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten. Zij zet zich met Vlindervrije Zorg in voor de beste zorg.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze raad, meld u dan aan via de mail.

 o5oobbfvrxw.png

Vlindervrije Zorg


Noordeinde 54C
1121 AE
Landsmeer
085-4013590
MAILADRES
www.vlindervrijezorg.nl

 

 

Over ons


Samen met u gaan wij voor het hoogt haalbare comfort in zorg.

Vragen en opmerkingen


Neem contact op met Vlindervrije Zorg